Chính sách bảo mật

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng ứng dụng này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật này. Vui lòng đọc kỹ nội dung dưới đây để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân
a. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, mua hàng, hoặc thực hiện các giao dịch trên ứng dụng. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thanh toán.
b. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích hợp lý, bao gồm xác nhận đơn hàng, giao hàng, hỗ trợ khách hàng và cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ.

Bảo mật thông tin
a. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép hoặc tiết lộ không đúng mục đích.
b. Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình truyền tải. Chúng tôi cũng áp dụng các biện pháp kiểm soát truy cập và quản lý nội bộ để đảm bảo rằng chỉ nhân viên có nhiệm vụ cụ thể mới có thể truy cập vào thông tin cá nhân của bạn.

Tiết lộ thông tin
a. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu pháp luật.
b. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các đối tác tin cậy như nhà vận chuyển hoặc đối tác thanh toán, nhằm đảm bảo việc giao hàng hoặc xử lý thanh toán cho đơn hàng của bạn.

Quyền lựa chọn và truy cập thông tin
a. Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình trong tài khoản cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền từ chối việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi.
b. Chúng tôi sẽ làm hết sức để đáp ứng yêu cầu của bạn liên quan đến quyền riêng tư và thông tin cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại một phần thông tin cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật và giải quyết các tranh chấp.

Sự thay đổi chính sách bảo mật
a. Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này đến thời gian khác. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng tải trên trang web và ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra đều đặn chính sách bảo mật để nắm bắt các thay đổi.

Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc đề xuất nào liên quan đến chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web và ứng dụng của chúng tôi.