Điều khoản sử dụng ứng dụng

Chào mừng bạn đến với ứng dụng của chúng tôi! Trước khi bạn bắt đầu sử dụng ứng dụng, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây. Bằng việc truy cập và sử dụng ứng dụng này, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng việc sử dụng ứng dụng ngay lập tức.

Quyền sở hữu và bản quyền
a. Ứng dụng này là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Mọi quyền sở hữu và quyền bản quyền đều thuộc về chúng tôi.
b. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, tái tạo, đăng tải, truyền tải hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của ứng dụng mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

Đăng ký tài khoản
a. Để sử dụng một số tính năng của ứng dụng, bạn có thể cần đăng ký một tài khoản. Bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật về bản thân.
b. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình. Bạn chấp nhận rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của mình.

Quyền và trách nhiệm của người dùng
a. Khi sử dụng ứng dụng, bạn cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.
b. Bạn không được sử dụng ứng dụng để truyền bất kỳ nội dung bất hợp pháp, đồi trụy, phỉ báng, đe dọa, gây rối hoặc xâm phạm đến quyền